Prof. Dr. İrfan Serdar ARDA

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Kimdir?

Kasık fıtığı

Çocuklarda saptanan kasık fıtığı, yaş ve ağırlığı ne olursa olsun tanı konduktan sonra kısa sürede ameliyat edilmesi gereken bir sorundur.

Devamı

İnmemiş testis

İlk altı ay içerisinde inmeyen bir testisin daha sonra inme olasılığı çok azdır. Bu nedenle, doğumdan sonra saptanan ve ele gelen testisler eğer inmemişse altıncı aydan sonra cerrahi yöntem ile indirilmelidir.

Devamı

Sünnet

Sünnet cerrahi bir işlemdir. Bu nedenle mutlaka cerrahi ilkelere uygun bir şekilde ve hekimler tarafından yapılmalıdır.

Devamı

Hipospadyas

Hipospadyasta, idrar deliği olması gerekenden daha aşağıdadır ve sünnet derisi ön tarafta eksiktir. Kimi çocuklarda ön tarafa doğru bir eğrilik (kordi) de olabilir. İdrar deliğinin cerrahi yöntem ile uç tarafa taşınması gerekir. En uygun ameliyat zamanı 6-18 ay arasındadır.

Devamı

Çocuk Cerrahisi nedir?

Çocuk Cerrahisi, anne karnından başlayarak 17 yaşına dek çocukların cerrahi ya da tedavisinde cerrahi yöntem gerekebilecek sorunları ile ilgilenir.

Yenidoğan cerrahisi

Yenidoğan döneminde saptanan ve Çocuk Cerrahisi tarafından tedavisi gerçekleştirilen anormallikler için lütfen tıklayınız..

Gastrointestinal sistem sorunları

Çocuklarda görülen gastrointestinal sistem (mide-bağırsak sistemi) ile ilgili sorunlar için tıklayınız..

Solunum sistemi ve göğüs duvarı ile ilgili sorunlar

Çocuklarda görülen solunum sistemi ve göğüs duvarı ile ilgili sorunlar için tıklayınız..

Genito-üriner sistem sorunları

Çocuklarda görülen genito-üriner sistem (böbrekler, idrar yolları, mesane ve genital yapı) ile ilgili sorunlar için tıklayınız..

Çocukluk çağı solid tümörleri

Çocuklarda görülen çocukluk çağı solid tümörler için tıklayınız..

Kasık fıtığı

Çocuklarda saptanan kasık fıtığı, yaş ve ağırlığı ne olursa olsun tanı konduktan sonra kısa sürede ameliyat edilmesi gereken bir sorundur.

Devamı

İnmemiş testis

İlk altı ay içerisinde inmeyen bir testisin daha sonra inme olasılığı çok azdır. Bu nedenle, doğumdan sonra saptanan ve ele gelen testisler eğer inmemişse altıncı aydan sonra cerrahi yöntem ile indirilmelidir.

Devamı

Prof. Dr, İrfan Serdar ARDA

Sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz..